.  

Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Sukhumvit Road 491