.  

Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Sukhumvit Road 491 - 曼谷